Teenused

Vee Grupp OÜ tegeleb erinevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide lahenduste loomisega. Aitame oma klientidel leida parima individuaalse töötava lahenduse. Oma tegevustes peame oluliseks arvestada Keskkonnaministeeriumi nõuete ja sanitaarkaitsealadega.

Ettevõtte omad kõiki MTR poolt nõutavaid kanalisatsiooni- ja veetööde teostamise litsentse.

Meie poolt pakutavad teenused:

• Septikute paigaldus

• Mahutite paigaldus

• Imbtunnelite, imbväljakute ning imbpeenarde ehitus

• Maakütte torustike paigaldus maapinnasesse

• Maakütte torustike paigaldus küttekaevudesse

• Sadeveesüsteemide ehitus ja drenaazi tööd

• Kanalisatsiooni- ja veetrasside rajamine

• Süvaveepumpade paigaldus

• Salvkaevude puhastus ja veesüsteemide rajamine salvkaevudes

Ei ole probleeme, millele ei leidu lahendust!