Imb- ja filterväljakud

Vastavalt pinnasele tuleb paigaldada kas imbväljak, imbtunnel või imbpeenar. Eelnevalt on vajalik teada, mis pinnase läbilõikega on tegu, kas näiteks: savise, liivase, märja või kuiva pinnasega. Vastavalt pinnasele pakume omapoolse lahenduse sobiliku imbsüsteemi ehituseks.