Maja sisesed vee- ja kanalisatsiooni tööd

Paigaldame vee- ja kanalisastiooni torusid ka majasiseselt. Vahetame välja vana torustiku nii eramutel, kui ka korterelamutel, likviteerime ummistusi.

Põhimuredeks korterelamutel on ummistused keldrites, põhjus seisneb selles, et majad on vajunud ja väljaviigud on kinni. Paljudes majades on siiani malmtorud, mille seinte külge on aastate jooksul ladestunud rasvad, mis vähendab toru läbimõõtu ning ummistused on kerged tekkima, sellisel juhul tuleks välja vahetada keldris olev kanalisatsioonitorustik ning viia uus torustik välja.