Ühisveetrassidega liitumine

Teostame trassidega liitumise töid vastavalt projektile või pakume välja omapoolse lahenduse. Enne tööde teostamist, tuleks maaomanikul taotleda kohalikust omavalitsusest kaeveluba vee- või kanalisatsioonitrassi töödeks.